Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Laboratoria

W Katedrze  Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji znajdują się laboratoria i pracownie, które wykorzystywane są zarówno do prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak i do prowadzenia badań naukowych realizowanych przez pracowników Katedry w ramach badań własnych oraz prac prowadzonych dla przemysłu.

Kierunki działalności badawczej Katedry 

 • technologia maszyn, ukierunkowana na optymalizowanie procesów wytwarzania, montażu i połączeń elementów maszyn oraz tworzenie i doskonalenie nowych metod kształtowania odpornej na procesy zużyciowe warstwy wierzchniej,
 • inżynieria produkcji, ukierunkowana na zagadnienia zapewnienia jakości, bezpieczeństwa i ekologiczności  produkcji oraz minimalizowanie wszelkich strat i marnotrawstwa powstających w trakcie procesów wytwarzania,
 • tribologia, ukierunkowana na badanie wpływu topografii i stanu powierzchni na właściwości tribologiczne oraz na badanie węzłów ślizgowych o nietypowej konstrukcji współpracujących elementów

 

Laboratoria są ciągle rozbudowywane i uzupełniane o nowe maszyny i sprzęt pomiarowy.

W Katedrze znajdują się następujące laboratoria:

 

 

 


Laboratorium Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji

 

w Laboratorium prowadzone są badania ukierunkowane na:

 • doskonalenie i optymalizację procesów obróbki ubytkowej w zakresie doboru parametrów,  narzędzi oraz oprzyrządowania,
 • rozwijanie technologii nagniatania statycznego i dynamicznego,
 • rozwijanie technologii połączeń klejowych elementów maszyn,
 • określanie wpływu parametrów procesów wytwarzania na stan warstwy wierzchniej i właściwości użytkowe,
 • analizę czynników technicznych i organizacyjnych mających wpływ na zapewnienie jakości, bezpieczeństwo i ekologię produkcji,
 • stosowanie i doskonalenia narzędzi Lean Manufacturing,
 • doskonalenie procesów montażu elementów maszyn,
 • doskonalenie  logistyki produkcji,
 • mapowanie strumienia wartości w procesach wytwarzania
 • automatyzację i robotyzację procesów,
 • projektowanie i doskonalenie systemów nadzoru i monitorowania procesów obróbki

Główna aparatura badawcza i wyposażenie laboratorium

 • pięcioosiowe centrum frezarskie CNC VF-2,
 • pięcioosiowe centrum frezarskie CNC ST-20,
 • czteroosiowe centrum frezarskie CNC ST-20Y,
 • trzyosiowe  centrum frezarskie CNC VF-3,
 • 9 nowoczesnych obrabiarek konwencjonalnych (3 frezarki, 3 tokarki, wiertarka, szlifierka do powierzchni walcowych, szlifierka do powierzchni płaskich),
 • piec do obróbki cieplnej CT 125 EKM,
 • urządzenia do wykonywania połączeń spawanych,
 • zautomatyzowany system magazynowo-transportowy XGS,
 • robot przemysłowy FANUC M-10iA, 
 • system do monitorowania i nadzoru procesów obróbki skrawaniem,
 • oprzyrządowanie i narzędzia obróbkowe oraz kontrolne umożliwiające realizację i kontrolę wykonania różnorodnych operacji obróbkowych,
 • oprzyrządowanie umożliwiające kształtowanie kieszeni smarowych  w celu poprawy cech tribologicznych,
 • trzy pracownie komputerowe (po 15 stanowisk każda) stanowiące wsparcie dla realizowanych prac i kształcenia wyposażone w symulatory obróbki i systemy CAD/CAM oraz systemy wspomagające zarządzanie produkcją (między innymi system SAP ERP i SAP SCM).

  

Wykaz prac usługowo-badawczych na potrzeby otoczenia przemysłowego możliwych do realizacji w laboratorium:

 • dobór parametrów, narzędzi oraz oprzyrządowania do procesów obróbki skrawaniem i nagniataniem,
 • badania wpływu parametrów obróbki na stan warstwy wierzchniej i właściwości użytkowe,
 • konstytuowanie, przy wykorzystaniu technologii obróbki ubytkowej i technologii nagniatania, warstw wierzchnich o zwiększonej odporności na zużycie tribologiczne i zmęczeniowe, 
 • kształtowanie mikrokieszeni smarowych poprawiających właściwości tribologiczne  w szczególności na powierzchniach cylindrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, promieniach przejść oraz na powierzchniach czołowych,
 • wykonywanie specjalizowanych operacji tokarskich, frezarskich, wiertarskich oraz szlifierskich w warunkach produkcji jednostkowej,
 • analiza systemów produkcyjnych ukierunkowana na identyfikację i eliminację strat i marnotrawstwa zasobów,
 • projektowanie systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem ,
 • szkolenia w zakresie wykorzystania systemów CAD/CAM oraz SAP.

 

Laboratorium Badań Tribologicznych i Zmęczeniowych

 

W Laboratorium prowadzone są badania ukierunkowane na:

 • określanie wpływu topografii i stanu powierzchni na właściwości tribologiczne, 
 • określanie wpływu warstwy wierzchniej elementów maszyn na właściwości tribologiczne,
 • wyznaczanie charakterystyk tribologicznych różnorodnych par tarciowych,
 • określanie wpływu substancji smarującej oraz materiałów współpracujących tarciowo na właściwości tribologiczne,
 • wyznaczanie trwałości i wytrzymałości zmęczeniowej elementów maszyn i ich połączeń,
 • określanie wpływu stanu warstwy na wytrzymałość zmęczeniową elementów maszyn i urządzeń.

  

Główna aparatura badawcza laboratorium

 • tester tribologiczny T-05 typu rolka – klocek,
 • tester tribologiczny T- 11 typu trzpień – tarcza do badań w temperaturze do 300o C,
 • tester tribologiczny do badań właściwości tribologicznych w ruchu posuwisto-zwrotnym,
 • tester tribologiczny T-07 do badań odporności na zużycie przy obecności luźnego ścierniwa,
 • tester tribologicznt T-09 typu wałek-pryzma,
 • tester tribologiczny do badań właściwości filmu olejowego EHD-2,
 • złożony, wielofunkcyjny tester tribologiczny do badania właściwości tribologicznych różnych skojarzeń tarciowych (układ TPC, trzpień - tarcza, ruch oscylacyjny) w zakresie temperatur – 45oC do +1000oC,
 • tester tribologiczny do badań poprzecznych łożyskowań ślizgowych,
 • stanowisko do badania przekładni ślimakowych,
 • system wibracyjny ETS SOLUTION L Series MPA102-L620M.

  

Wykaz prac usługowo-badawczych na potrzeby otoczenia przemysłowego możliwych do realizacji w laboratorium:

 • ocena właściwości tribologicznych (współczynnik tarcia, zużycie tribologiczne, odporność na zacieranie)  różnorodnych skojarzeń materiałowych,
 • określanie wpływu środka smarowego i stanu warstwy wierzchniej na właściwości tribologiczne (współczynnika tarcia, zużycie tribologiczne, odporność na zacieranie),
 • badania obciążeniowe przekładni ślimakowych małej mocy (do 2 kW),
 • przyspieszone badania trwałości i wytrzymałości zmęczeniowej elementów maszyn i ich połączeń,
 • badania transportowe wyrobów.

 

Laboratorium Badań Warstwy Wierzchniej

 

W Laboratorium prowadzone są badania: 

 • fraktograficzne powierzchni,
 • topografii i struktury geometrycznej powierzchni w układzie 2D oraz 3D,
 • mikrotwardości warstwy wierzchniej,
 • rozkładu naprężeń własnych w warstwie wierzchniej,
 • zwilżalności ciał stałych

  

Główna aparatura badawcza laboratorium

 • profilometr Optyczny Talysurf CCI Lite,
 • profilometr stykowy Taylor-Hobson Surtronic 25,
 • mikrotwardościomierz Reichertem KL-2,
 • mikroskop uniwersalny NMM 800 TRF z możliwością rejestracji filmów i zdjęć ,
 • goniometr  PG-3,
 • stanowisko do pomiaru rozkładu naprężeń własnych w warstwie wierzchniej metodą ubytkową

  

Wykaz prac usługowo-badawczych na potrzeby otoczenia przemysłowego możliwych do realizacji w laboratorium:

 • stykowe i bezstykowe pomiary chropowatości powierzchni elementów maszyn i urządzeń,
 • pomiary rozkładu mikrotwardości w warstwach wierzchnich elementów maszyn i urządzeń,
 • pomiary rozkładu naprężeń własnych w warstwach wierzchnich elementów maszyn i urządzeń,
 • pomiary zwilżalności ciał stałych.