Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
2014 TTMM Berezka

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

 

 

 

Organizatorzy Konferencji

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie


VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

 

na temat:


TECHNIKA I TECHNOLOGIA MONTAŻU MASZYN
TTMM-2014

 

ZAPROSZENIE

  

Rzeszów – Berezka, 27–30 maja 2014 r.

 

PROGRAM KONFERENCJI

_________________________________________________________________________________________

 

Komitet Organizacyjny i Rada Programowa zapraszają do udziału w VIII Między-narodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Technika i Technologia Montażu Maszyn – TTMM 2014” i do prezentacji nowych prac naukowo-technicznych i wdrożeniowych z zakresu tematyki Konferencji. Równocześnie prosimy o roz-powszechnienie informacji o Konferencji wśród współpracowników.

Miejsce Konferencji

Konferencja odbędzie się w Bieszczdach w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym KARINO w Berezce w dniach 27-30 maja 2014 r. Pensjonat dysponuje basenem, jacuzzi oraz sauną suchą i parową do nielimitowanego korzystania przez gości hotelowych.

Tematyka Konferencji

1. Zagadnienia teoretyczne procesów i systemów montażowych.
2. Zagadnienia projektowania procesów i systemów montażowych.
3. Zagadnienia technologiczności kontrukcji ze względu na montaż wyrobów i maszyn montażowych.
4. Zagadnienia modelowania procesów i systemów montażowych w procesach projektowania i planowania.
5. Zagadnienia doskonalenia właściwości eksploatacyjnych systemów monta-żowych: funkcjonalność, niezawodność, łatwość obsługi, ekonomiczność, bezpieczeństwo, ergonomia pracy.
6. Zagadnienia mechanizacji i automatyzacji prac projektowych i wytwórczych w produkcji montażowej.
7. Zagadnienia sterowania i zarządzania procesami i systemami montażowymi.
8. Zagadnienia doskonalenia oprzyrządowania technologicznego stosowanego w systemach montażowych.
9. Zagadnienia innowacyjności w produkcji montażowej i jej efektywność.
10. Perspektywiczne kierunki rozwoju techniki i technologii montażu maszyn.

Patronat Medialny Konferencji

Kwartalnik naukowo-techniczny „Technologia i Automatyzacja Montażu”
Miesięcznik naukowo-techniczny „Przegląd Mechaniczny”
Kwartalnik naukowo-techniczny „Mechanika” Politechniki Rzeszowskiej

Języki Konferencji

Polski, angielski, rosyjski
 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski, Politechnika Rzeszowska – przewodniczący
Tel. +48 17 865 1390, e-mail:
Dr inż. Dorota Stadnicka – sekretarz
Tel. +48 17 865 1452, e-mail:
Fax. +48 17 865 1184,
Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

Mgr inż. Małgorzata Barańska,
Tel. +48 22 843 0201 w. 469, e-mail:
Fax. + 48 22 843 59 81,
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa

Strona internetowa Korespondencji

http://ktmiop.portal.prz.edu.pl/pl/konferencje-seminaria/ttmm2014/

Wymagania względem przygotowania artykułów

http://www.tiam.pl/index.php?page=do-autorow

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji

Zgłoszenia uczestnictwa odbywa się poprzez rejestrację w INTERNETOWYM SYSTEMIE KONFERENCYJNYM: wejście do systemu.

Terminarz Konferencji

Rejestracja - zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji do 15.01.2014
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do 20.01.2014
Nadesłanie pełnego tekstu artykułu do 28.02.2014 - artykuł należy przesłać na adres:
Wniesienie opłaty konferencyjnej do 28.02.2014
Wysłanie programu Konferencji i informacji organizacyjnych do 05.05.2014

 KARTA ZGŁOSZENIA

Koszty

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 1.290 PLN i obejmuje: koszty mate-riałów konferencyjnych, noclegi, wyżywienie, ognisko, wycieczki, dowóz auto-busem uczestników z Rzeszowa do Berezki i z powrotem oraz koszty organiza-cyjne. Wpłat za uczestnictwo w Konferencji należy dokonywać na konto
Politechniki Rzeszowskiej: Bank Pekao S.A. II oddział w Rzeszowie,
Nr konta 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445, SWIFT CODE: PKOPPLPW.
Tytuł przelewu: „Uczestnictwo w konferencji TTMM 2014 Imię i Nazwisko uczestnika lub uczestników konferencji”

Materiały Konferencyjne

Artykuły, które zostaną przesłane, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w jednym z następujących wydawnictw:
- kwartalnik „Technologia i Automatyzacja Montażu”,
- miesięcznik „Przegląd Mechaniczny” (wybrane artykuły),
- kwartalnik „Mechanika” Zeszyt Naukowy Wydziału Budowy Maszyn i Lot-nictwa Politechniki Rzeszowskiej (wybrane artykuły).

Ramowy Program Konferencji

 

27.05.2014 - wtorek 28.05.2014 - środa
7.00 – 11.00: Zbiórka uczestników
w bud. L Politechniki Rzeszowskiej,
Al. Powstańcow Warszawy 8
11.30 Wyjazd autokaru do Berezki
14.00 – przyjazd uczestników
15.00 – obiad
16.30-18.30 – obrady
19.30 – uroczysta kolacja
 
8.00 – śniadanie
9.00-12.30 – obrady
10.30 – serwis kawowy
13.30 – obiad
15.00-18.00 – wycieczka 1
19.00 – ognisko
 
29.05.2014 - czwartek 30.05.2014 - piątek
8.00 – śniadanie
9.00-13.30 – wycieczka 2
14.00 – obiad
15.00-18.30 – obrady
16.30 – serwis kawowy
19.00 – grill
 
8.00 – śniadanie
9.00-10.30 – obrady
11.00 – wyjazd uczestników konferencji
 

 

UWAGA:
Planowany przebieg Konferencji może ulec nieznacznym zmianom.
Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane wraz z programem konferencji.