Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
2019 PM Dołżyca

 V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Naukowo – Techniczna na temat

 

 POŁĄCZENIA MONTAŻOWE –

konstrukcja i technologia PM-2019

z udziałem gości zagranicznych

 

 Cykliczna konferencja organizowana przez

 Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

oraz

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBIGS)

 

Dołżyca, Bieszczady,  4 – 7 czerwca 2019 r.

Zaproszenie

Komitet Organizacyjny Konferencji „Połączenia Montażowe – Konstrukcja i Technologia” PM-2019 zaprasza do udziału w konferencji i przedstawienia swoich nowych prac naukowo-technicznych lub wdrożeniowo-eksploatacyjnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z tematyką konferencji. Prosimy również o powiadomienie o niniejszej konferencji współpracowników oraz osób zainteresowanych udziałem w konferencji i wymianą doświadczeń w omawianych tematach.

 

Miejsce Konferencji

Konferencja odbędzie się w Dołżycy w Bieszczadach w pobliżu atrakcyjnych tras wycieczkowych (np. Połonina Caryńska i Połonina Wetlińska) i miejsc widokowych oraz pamiątek historycznych. Miejscem konferencji będzie Hotel Solny (www.solny.com.pl).

 

Tematyka Konferencji

1. Konstrukcja i obliczanie specjalnych i nietypowych połączeń montażowych.

2. Automatyzacja projektowania specjalnych i nietypowych połączeń montażowych.

3. Sposoby zapewnienia technologiczności konstrukcyjnej i eksploatacyjnej połączeń montażowych.

4. Procesy technologiczne zapewnienia jakości i niezawodności połączeń montażowych i ich elementów składowych.

5. Metody badań i oceny właściwości połączeń montażowych i ich elementów składowych.

6. Nadzór eksploatacyjny połączeń montażowych i techniki ich napraw i remontów.

7. Ekonomika zastosowań specjalnych i nietypowych połączeń montażowych.

8. Organizacja produkcji i zapewnienie jakości i produktywności połączeń montażowych i ich elementów składowych.

9. Informatyczne systemy wspomagania projektowania i wytwarzania połączeń montażowych i ich elementów składowych.

10. Przykłady wdrożeń i korzyści wynikających z zastosowania automatyzacji projektowania wytwarzania i niezawodności eksploatacyjnej połączeń montażowych.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Pobierz

 

Organizatorzy Konferencji

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

 

Patronat Medialny Konferencji

Kwartalnik naukowo-techniczny „Technologia i Automatyzacja Montażu”

Miesięcznik naukowo-techniczny „Przegląd Mechaniczny”

 

Języki Konferencji

Polski, angielski, rosyjski

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodniczący: dr hab. inż. Dorota Stadnicka

Tel. +48 17 865 1452, Fax. +48 17 865 1184,

e-mail: ,

Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa­,

Współprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski

tel. +48 607 794 815, e-mail:

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Sekretarz konferencji: dr inż. Przemysław Podulka

Tel. +48 17 865 1725, e-mail:

Sekretarz konferencji: mgr inż. Małgorzata Barańska

tel. + 48 22 843 0201 wew. 469, e-mail:

dr inż. Katarzyna Antosz - członek

 

Strona internetowa Korespondencji

http://ktmiop.portal.prz.edu.pl/pl/konferencje-seminaria/pm2019/

 

Wymagania względem przygotowania artykułów

http://www.tiam.pl/index.php?page=do-autorow

 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać na lub pocztą na adres:

Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa,

Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, PM 2019,

Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

 

Terminarz Konferencji

Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa na Karcie Zgłoszenia i tytułu prezentacji ze streszczeniem

do 31.01.2019

Powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia referatu

do 15.02.2019

Nadesłanie pełnego tekstu artykułu spełniającego wymagania redakcyjne

do 15.03.2019

Powiadomienie o przyjęciu artykułu i zgłoszenia uczestnictwa

do 15.04.2019

Wniesienie opłaty konferencyjnej

do 20.04.2019

Wysłanie programu Konferencji i informacji organizacyjnych

do 30.05.2019

Koszty

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi 1.350 PLN i obejmuje: koszty materiałów konferencyjnych, noclegi, wyżywienie, wycieczki, dowóz autobusem uczestników z Rzeszowa do miejsca konferencji i z powrotem oraz koszty organizacyjne. Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej to 750 zł. Wpłat za uczestnictwo w Konferencji należy dokonywać na konto Politechniki Rzeszowskiej: Bank Pekao S.A. II oddział w Rzeszowie.

Nr konta 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445, SWIFT CODE:  PKOPPLPW.

Tytuł przelewu: „Uczestnictwo w konferencji PM 2019 Imię i Nazwisko uczestnika lub uczestników konferencji”.

 

Materiały Konferencyjne

Artykuły, które zostaną przesłane, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w jednym z następujących wydawnictw:

- kwartalnik „Technologia i Automatyzacja Montażu”,

- miesięcznik „Przegląd Mechaniczny” (wybrane artykuły),

- kwartalnik „Mechanika” Zeszyt Naukowy Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (wybrane artykuły).

 

Ramowy Program Konferencji

04.06.2019 (wtorek)

05.06.2019 (środa)

7.00 – 11.00: Zbiórka uczestników w bud. L
Politechniki Rzeszowskiej,
Al. Powstańcow Warszawy 8

11.30 – Wyjazd autokaru

14.00 – przyjazd uczestników do hotelu w Bieszczadach

15.00 – obiad

16.30 – 18.30 – obrady

19.30 – uroczysta kolacja

8.00 – śniadanie

9.00 – 12.30 – obrady

10.30 – serwis kawowy

13.30 – obiad

15.00 – 18.00 – wycieczka 1

19.00 – ognisko

06.06.2019 (czwartek)

7.06.2019 (piątek)

8.00 – śniadanie

9.00 – 13.30 – wycieczka 2

14.00 – obiad

15.00 – 18.30 – obrady

16.30 – serwis kawowy

19.00 – grill

8.00 – śniadanie

9.00 – 10.30 – obrady

11.00 – wyjazd uczestników konferencji

UWAGA:

Planowany przebieg Konferencji może ulec nieznacznym zmianom.

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane wraz z programem konferencji.