Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
2013 PM Hoczew

PM 2013

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna

z udziałem gości zagranicznych

pod patronatem


Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

 

na temat:

POŁĄCZENIA MONTAŻOWE

Konstrukcje i Technologie

PM-2013

 

Rzeszów – Hoczew,  21–24 maja 2013 r.

 

 

W dniach 21-24.05.2013 odbyła się III Konferencja Naukowo-Techniczna „POŁĄCZENIA MONTAŻOWE. Kontrukcje i Technologie – PM 2013” podczas której autorzy prezentowali swoje prace naukowo-techniczne i wdrożeniowe z tego zakresu.

 

Miejsce Konferencji
Konferencja odbyła się w Bieszczdach w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Salamandra w Hoczwi w dniach 21-24 maja 2013 r.

 

Tematyka Konferencji

1.     Połączenia rozłączne i nierozłączne – budowa i właściwości.

2.     Technologiczność połączeń dla systemów automatycznego montażu.

3.     Cechy użytkowo-eksploatacyjne połączeń i ich doskonalenie.

4.     Procesy technologiczne wykonywania połączeń.

5.     Automatyzacja procesów projektowania i wytwarzania połączeń montażowych.

6.     Badania i ocena właściwości użytkowych połączeń montażowych.

7.     Połączenia specjalne i nowe obliczanie konstrukcji i technologii.

8.     Ekonomiczne aspekty wytwarzania i stosowania połączeń montażowych.

 

Program Konferencji

 

 

Organizatorzy Konferencji

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

 

Patronat Medialny Konferencji

Kwartalnik naukowo-techniczny „Technologia i Automatyzacja Montażu”

Miesięcznik naukowo-techniczny „Przegląd Mechaniczny”

 

Języki Konferencji

Polski, angielski, rosyjski

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski, Politechnika Rzeszowska – przewodniczący

Tel. +48 17 865 1390, e-mail:

Dr inż. Dorota Stadnicka – sekretarz

Tel. +48 17 865 1452, e-mail:

Fax. +48 17 865 1184,

Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

Mgr inż. Małgorzata Barańska,

Tel. +48 22 843 0201 w. 469, e-mail:

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa

 

Wymagania względem przygotowania artykułów


Wymagania dotyczące przygotowania artykułów dostępne są pod adresem:

http://www.tiam.pl/index.php?page=do-autorow

 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji


Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać na Karcie Zgłoszenia do 10.01.2013 r

mailowo na adres:

lub pocztą na adres:

Politechnika Rzeszowska, Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, PM 2013

Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

 

Terminarz Konferencji

Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa na Karcie Zgłoszenia

do 10.01.2013

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

do 15.01.2013

Nadesłanie pełnego tekstu artykułu

do  4.03.2013

Wniesienie opłaty konferencyjnej

do  4.03.2013

Wysłanie programu Konferencji i informacji organizacyjnych

do 10.05.2013

 

Koszty

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 1.270 PLN i obejmuje: koszty materiałów konferencyjnych, noclegi, wyżywienie, ognisko, wycieczki, dowóz autobusem uczestników z Rzeszowa do Hoczwi i z powrotem oraz koszty organizacyjne.

Wpłat za uczestnictwo w Konferencji należy dokonywać na konto Politechniki Rzeszowskiej:

Bank Pekao S.A. II oddział w Rzeszowie

Nr konta 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445
z dopiskiem PM-2013

SWIFT CODE:  PKOPPLPW

Materiały Konferencyjne

Artykuły, które zostaną przesłane, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w jednym z następujących wydawnictw:

- kwartalnik „Technologia i Automatyzacja Montażu”,

- miesięcznik „Przegląd Mechaniczny” (wybrane artykuły),

- kwartalnik „Mechanika” Zeszyt Naukowy Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (wybrane artykuły).

 

Ramowy Program Konferencji

 

21.05.2013

wtorek

 

22.05.2013

środa

7.00 – 11.00: Zbiórka uczestników w bud. L

Politechniki Rzeszowskiej, Al. Powstańcow Warszawy 8

11.30 Wyjazd autokaru do Hoczwi

14.00 – przyjazd uczestników

15.00 – obiad

16.30-18.30 – obrady

19.30 – uroczysta kolacja

8.00 – śniadanie

9.00-12.30 – obrady

10.30 – serwis kawowy

13.30 – obiad

15.00-18.00 – wycieczka 1

19.00 – ognisko

 

23.05.2013

czwartek

 

24.05.2013

piątek

8.00 – śniadanie

9.00-13.30 – wycieczka 2

14.00 – obiad

15.00-18.30 – obrady

16.30 – serwis kawowy

19.00 – grill

8.00 – śniadanie

9.00-10.30 – obrady

11.00 – wyjazd uczestników konferencji

UWAGA:

Planowany przebieg Konferencji może ulec nieznacznym zmianom.

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przeslane wraz z programem konferencji.