Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
2016 PM Polanczyk

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

  Naukowo – Techniczna na temat

 
POŁĄCZENIA MONTAŻOWE – konstrukcja i technologia PM-2016

z udziałem gości zagranicznych


Rzeszów – Polańczyk,  7 – 10 czerwca 2016 r.

 

Organizatorzy


Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej

  oraz

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
w Warszawie (IMBIGS)

 

PROGRAM KONFERENCJI

   

Komitet Organizacyjny Konferencji „Połączenia Montażowe – konstrukcja i technologia” PM-2016 zaprasza do udziału w konferencji i przedstawienia swoich nowych prac naukowo-technicznych lub wdrożeniowo-eksploatacyjnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z tematyką konferencji. Prosimy również o powiadomienie o niniejszej konferencji współpracowników oraz osób zainteresowanych udziałem w konferencji i wymianą doświadczeń w omawianych tematach.

 

Miejsce Konferencji

Konferencja odbędzie się w Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowym UNITRA w Polańczyku – http://www.unitra.bieszczady.pl. Ośrodek położony jest w centralnej części Bieszczad w pobliżu atrakcyjnych tras wycieczkowych (np. Połonina Caryńska i Połonina Wetlińska) i miejsc widokowych oraz pamiątek historycznych.

 

Tematyka Konferencji

 • Konstrukcja i obliczanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych.
 • Nowe rozwiązania połączeń montażowych i ich zastosowania.
 • Technologiczność konstrukcji i projektowanie połączeń montażowych.
 • Automatyzacja procesów projektowania i wytwarzania połączeń montażowych.
 • Procesy badań i oceny właściwości połączeń montażowych.
 • Procesy technologiczne wytwarzania połączeń montażowych.
 • Cechy użytkowo-eksploatacyjne połączeń montażowych.
 • Ekonomiczne aspekty stosowania połączeń montażowych.
 • Efektywne metody organizacji produkcji montażowej.
 • Przykłady praktycznych zastosowań metod i narzędzi obliczeniowych i organizatorskich w procesach projektowania i wytwarzania połączeń montażowych.

 

Patronat Medialny Konferencji

 Kwartalnik naukowo-techniczny „Technologia i Automatyzacja Montażu”

Miesięcznik naukowo-techniczny „Przegląd Mechaniczny”

  

Języki Konferencji

 polski, angielski, rosyjski

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

 

Współprzewodniczący: prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski

tel. +48 607 794 815+48 607 794 815+48 607 794 815+48 607 794 815,

e-mail:


Współprzewodniczący: dr hab. inż. Władysław Zielecki, prof. PRz

tel. +48 17 865 1727+48 17 865 1727,   

e-mail:


Sekretarz konferencji: dr inż. Dorota Stadnicka

tel. +48 17 865 1452+48 17 865 1452+48 17 865 1452+48 17 865 1452,
Fax. +48 17 865 1184+48 17 865 1184+48 17 865 1184,

e-mail:

Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa­,
Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

 

Sekretarz konferencji: mgr inż. Małgorzata Barańska

tel. + 48 22 843 0201+ 48 22 843 0201+ 48 22 843 0201+ 48 22 843 0201 wew. 469, 

e-mail:


Członek: dr inż. Rafał Kluz,  dr inż. Andrzej Kubit, mgr inż. Artur Bełzo

 

Strona internetowa Korespondencji

 http://ktmiop.portal.prz.edu.pl/pl/konferencje-seminaria/pm2016/

  

Wymagania względem przygotowania artykułów

 http://www.tiam.pl/index.php?page=do-autorow

 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać na  lub pocztą na adres:
Politechnika Rzeszowska,
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa,
Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, PM 2016,
Al. Powstańców Warszawy 12,
35-959 Rzeszów.

 

Terminarz Konferencji

 Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa na Karcie Zgłoszenia i tytułu prezentacji ze streszczeniem

do 12.01.2016

Powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia referatu

do 30.01.2016

Nadesłanie pełnego tekstu artykułu spełniającego wymagania redakcyjne

do 15.03.2016

Powiadomienie o przyjęciu artykułu i zgłoszenia uczestnictwa

do 15.04.2016

Wniesienie opłaty konferencyjnej

do 20.04.2016

Wysłanie programu Konferencji i informacji organizacyjnych

do 30.05.2016

 

Koszty

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi 1.350 PLN i obejmuje: koszty materiałów konferencyjnych, noclegi, wyżywienie, wycieczki, dowóz autobusem uczestników z Rzeszowa do miejsca konferencji i z powrotem oraz koszty organizacyjne. Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej to 750 zł. Koszt publikacji dodatkowego artykułu: 300 PLN.

Wpłat za uczestnictwo w Konferencji należy dokonywać na konto Politechniki Rzeszowskiej:

Bank Pekao S.A. II oddział w Rzeszowie,
Nr konta 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445, SWIFT CODE:  PKOPPLPW.

Tytuł przelewu: „Uczestnictwo w konferencji PM 2016 Imię i Nazwisko uczestnika lub uczestników konferencji”.


Materiały Konferencyjne

 Artykuły, które zostaną przesłane, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w jednym z następujących wydawnictw:

 • kwartalnik „Technologia i Automatyzacja Montażu” - 7 pkt.
 • miesięcznik „Przegląd Mechaniczny” (wybrane artykuły) - 8 pkt.
 • Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej „Mechanika” (wybrane artykuły) - 7 pkt.


Ramowy Program Konferencji

 

 07.06.2016

wtorek

08.06.2016

środa

7.00 – 11.00: Zbiórka uczestników w bud. L Politechniki Rzeszowskiej, Al. Powstańców Warszawy 8

11.30 – Wyjazd autokaru do Polańczyka

14.00 – przyjazd uczestników

15.00 – obiad

16.30 – 18.30 – obrady

19.30 – uroczysta kolacja

8.00 – śniadanie

9.00 – 12.30 – obrady

10.30 – serwis kawowy

13.30 – obiad

15.00 – 18.00 – wycieczka 1

19.00 – ognisko

 09.06.2016

 czwartek

 10.06.2016

 piątek

8.00 – śniadanie

9.00 – 13.30 – wycieczka 2

14.00 – obiad

15.00 – 18.30 – obrady

16.30 – serwis kawowy

19.00 – grill

8.00 – śniadanie

9.00 – 10.30 – obrady

11.00 – wyjazd uczestników konferencji

UWAGA:

Planowany przebieg Konferencji może ulec nieznacznym zmianom.