Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
2017 TTMM Czarna

TTMM 2017

 

Organizatorzy Konferencji

 

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej oraz

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

zapraszają na Konferencję:

 
 

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna

 

na temat:

 

TECHNIKA I TECHNOLOGIA MONTAŻU MASZYN

TTMM-2017

 

połączona z obchodami Jubileuszu 80-lecia
Prof. dr hab. inż. Jerzego Łunarskiego

 

PROGRAM KONFERENCJI 

 

Rzeszów – Bieszczady,  6–9 czerwca 2017 r.

 

Komitet Organizacyjny i Rada Programowa zapraszają do udziału w IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Technika i Technologia Montażu Maszyn – TTMM 2017” i do prezentacji nowych prac naukowo-technicznych i wdrożeniowych z zakresu tematyki Konferencji. Tegoroczna Konferencja połączona jest z obchodami Jubileuszu 80-lecia Prof. dr hab. inż. Jerzego Łunarskiego, który zapoczątkował organizację Konferencji. Jednocześnie mija 25 lat od kiedy Konferencja jest organizowana.

 

Miejsce Konferencji

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjno Rekreacyjne "Perła Bieszczadów" w dniach 6-9 czerwca 2017 r.

 

Tematyka Konferencji

1.   Zagadnienia teoretyczne procesów i systemów montażowych.

2.   Zagadnienia projektowania procesów i systemów montażowych.

3.   Zagadnienia technologiczności konstrukcji ze względu na montaż wyrobów i maszyn montażowych.

4.   Zagadnienia modelowania procesów i systemów montażowych w procesach projektowania i planowania.

5.   Zagadnienia doskonalenia właściwości eksploatacyjnych systemów montażowych: funkcjonalność, niezawodność, łatwość obsługi, ekonomiczność, bezpieczeństwo, ergonomia pracy.

6.   Zagadnienia mechanizacji i automatyzacji prac projektowych i wytwórczych w produkcji montażowej.

7.   Zagadnienia sterowania i zarządzania procesami i systemami montażowymi.

8.   Zagadnienia doskonalenia oprzyrządowania technologicznego stosowanego w systemach montażowych.

9.   Zagadnienia innowacyjności w produkcji montażowej i jej efektywność.

10.   Nowe metody usprawniające produkcję zwłaszcza montażową.

11.   Perspektywiczne kierunki rozwoju techniki i technologii montażu maszyn.

12.   Współczesne sposoby przygotowania kwalifikowanego personelu montażowego.

 

Patronat Medialny Konferencji

Kwartalnik naukowo-techniczny „Technologia i Automatyzacja Montażu”

Miesięcznik naukowo-techniczny „Przegląd Mechaniczny”

Kwartalnik naukowo-techniczny „Mechanika” Politechniki Rzeszowskiej

 

Języki Konferencji

Polski, angielski, rosyjski

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Honorowy Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski
tel. +48 607 794 815,  e-mail:

Przewodniczący: dr hab. inż. Władysław Zielecki, prof. PRz
tel. +48 17 865 1727,   e-mail:

Sekretarz konferencji: dr inż. Dorota Stadnicka Tel. +48 17 865 1452,
Fax. +48 17 865 1184, e-mail: ,


Sekretarz konferencji: mgr inż. Małgorzata Barańska tel. + 48 22 843 0201 wew. 469, 
e-mail:

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
dr inż. Lidia Gałda, dr inż. Katarzyna Antosz, mgr inż. Łukasz Rębisz, mgr inż. Artur Bełzo,

 

Strona internetowa Korespondencji

http://ktmiop.portal.prz.edu.pl/pl/konferencje-seminaria/ttmm2017/

 

Wymagania względem przygotowania artykułów

http://www.tiam.pl/index.php?page=do-autorow

 

Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać na

lub pocztą na adres:
Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa,
Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji,
TTMM 2017,
Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

 

Terminarz Konferencji

Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa na Karcie Zgłoszenia

do 25.01.2017

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

do 30.01.2017

Nadesłanie pełnego tekstu artykułu

do 28.02.2017

Wniesienie opłaty konferencyjnej

do 7.03.2017

Wysłanie programu Konferencji i informacji organizacyjnych

do 30.05.2017

 

Koszty

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi 1.600 PLN i obejmuje: noclegi, wyżywienie, wycieczki, dowóz autobusem uczestników z Rzeszowa do miejsca konferencji i z powrotem, koszty materiałów konferencyjnych oraz koszty organizacyjne. Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej nie będącej uczestnikiem Konferencji to 1.050 PLN. Koszt dodatkowego artykułu 300 PLN.

Wpłat za uczestnictwo w Konferencji należy dokonywać na konto Politechniki Rzeszowskiej:

Bank Pekao S.A. II oddział w Rzeszowie,
Nr konta 29 1240 2614 1111 0000 3958 6445, SWIFT CODE:  PKOPPLPW.
Tytuł przelewu: „Uczestnictwo w konferencji TTMM 2017 Imię i Nazwisko uczestnika lub uczestników konferencji”.

 

Materiały Konferencyjne

Artykuły, które zostaną przesłane, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w jednym z następujących wydawnictw:

- kwartalnik „Technologia i Automatyzacja Montażu”,

- miesięcznik „Przegląd Mechaniczny” (wybrane artykuły),

- kwartalnik „Mechanika” Zeszyt Naukowy Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej (wybrane artykuły).